SPONZORING

Centrum Bazalka poskytuje komplexní péči o děti s těžkým zdravotním postižením z Jihočeského kraje. Je nestátní neziskovou organizací, takže z velké části funguje díky podpoře individuálních a firemních dárců. Jejich klienty jsou lidé s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením. V rámci svých služeb jim nabízejí sociální služby, vzdělání a rehabilitaci.

Společnost Milan Král a.s. v Českých Budějovicích se rozhodla podpořit centrum Bazalka a zahájit v letošním roce novou spolupráci s touto neziskovou organizací.

V rámci podpory zajistí firma zapůjčení jednoho vozu do užívání centra a to na dobu jednoho roku. S radostí pak nabídne ještě další benefity v podobě bezplatného servisu vozidel v majetku centra, včetně výměny a uskladnění sezonních pneumatik.

Centrum Bazalka logo


Oficiální stránky organizaceKontakty