Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Proč si nechat opravit vozidlo v Centru karosářských oprav Ford?

Aby i po dopravní nehodě váš Ford zůstal Fordem a zachoval si vlastnosti jako před nehodou.

 • Naše Centrum karosářských oprav Ford je specializované pracoviště na opravu vozidel po dopravní nehodě, které plní prémiové standardy Ford Motor Company pro tento typ oprav.
 • Opravu vozu zabezpečují naši odborně vyškolení technici dle požadavků značky Ford.
 • Oprava vozu je provedena dle technologických postupů stanovených výrobcem.
 • Při opravě jsou používány výhradně originální díly Ford
 • Cena opravy vozu je stanovena transparentně na základě normočasů Ford a doporučených cen náhradních dílů Ford.
 • K lakování vozu jsou používány výhradně laky od výrobců schválených Ford Motor Company.
 • 3 letá záruka na práci, použité díly Ford a lak (podrobnosti níže v sekci "Poskytnuté záruky").
 • Pomoc při vyřizování pojistné události a komunikace s pojišťovnou za vás, poskytnutí náhradního vozidla a odtah nepojízdného vozidla je samozřejmostí.
 • Skutečnost, že oprava vašeho vozu po nehodě byla provedena v Centru karosářských oprav (tzn. dle technologicných postupů stanovených výrobcem), podpoří hodnotu vašeho vozidla při jeho následném prodeji.
 • Provádíme i tzv. "smart opravy" - opravy drobných poškození laku (například drobných škrábanců, poškození od odlétajících kamínků apod.), které však mohou vést k vážnějším poškozením karoserie v podobě koroze.
 • Kvalita provedené práce je pravidelně monitorována interní kontrolou i kontrolou zástupců společnosti Ford a dodavateli lakových materiálů.

Poskytované záruky

Na opravy v Centrech karosářských oprav Ford jsou poskytovány tyto záruky:

 • 3 letá záruka na opravu zahrnující použité originální náhradní díly, lak a práci.
 • 6 až 12 letou zárukuproti prorezivění karoserie zevnitř ven na namontované originální plechové díly.
 • Zachování původní záruky na karoserii a lak.

Vozidlo musí být udržováno dle požadavků popsaných v návodu k obsluze. Po dobu trvání záruky musí být na vozidle pravidelně prováděny servisní prohlídky a prohlídky stavu karoserie.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení dílů, za které se považuje takové opotřebení, které odpovídá stáří předmětného dílu, počtu najetých kilometrů, běžným provozním podmínkám, běžnému způsobů užívání a běžnému způsobu údržby vozidla. Jde o opotřebení, které je důsledkem běžhého (obvyklého) užívání při běžné (obvyklé) údržbě.

Vozidlo ani jednotlivé díly nesmí být zanedbány, poškozeny, nesprávně používány a upravovány. Připadná koroze musí být opravně oznámena ihned, jakmile je zjištěna. Záruka se nevztahuje na korozi vzniklou v důsledku vnějšího poškození (např. od odletujících kaménků, poškrábání, rýhy) nebo kvůli znečištění vzduchu (jako chemikálie, spad ze stromů a trus ptáků).

Výše uvedené záruky jsou smluvní a při nedodržení podmínek uvedených v návodu k obsluze mohou být omezeny.

Záznam o karoserii a laku

Zajistěte, aby odborné kontroly stavu karoserie a laku byly prováděny každých 24 měsíců u vozidel do 6 let stáří, u vozidel starších 6 let každých 12 měsíců. Výsledek kontroly nechte zaznamenat do Servisní knížky vozidla. Nedodržení podmínek kontroly karoserie, jak jsou popsány výše, znamená zrušení záruky Ford proti prorezivění.

Kontaktujte nás

Svěřte karoserii svého vozu do péče odborníků a kontaktuje naše Centrum karosářských oprav Milan Král České Budějovice.

Nechte si zavolat nebo poslat emailRezervujte si servis

Novinky